Geri

SEV BURSLARI

SPOR ve SANAT BURSU

Misyonumuz doğrultusunda çok yönlü bireyler yetiştirebilmek için sportif ve sanatsal faaliyette bulunanları desteklemek amacıyla oluşturulan spor ve sanat bursu, liselerimize kayıt hakkı kazanan ve/veya hâlihazırda öğrenimini liselerimizde devam ettiren, aktif sporculuğu veya sanatsal faaliyetlerine devam eden öğrencileri kapsar.

Burs, öğrencinin lise eğitimini kapsayan 5 yıl süresince devam eder. Burs meblağ okul ücretinin %50’sidir.

 

BURS ŞARTLARI

SPOR BURSU

 • Spor bursundan yararlanabilmek için adayın olimpik spor dallarından birinde ya da satrançta milli sporcu olması ve aktif sporculuğunun devam ediyor olması gerekmektedir.

 Hazırlık Sınıfı için; sadece hazırlık sınıfında geçerli olmak üzere, liseye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden milli sporcu olanların yanı sıra,

 • Milli Takım veya olimpiyat kamplarına çağrılmış olanlar,
 • Takım sporu yapanlardan Türkiye Kulüpler Şampiyonası’nda ya da Türkiye Okullar Şampiyonası’nda ilk 4 dereceye giren takımlarda oynamış olanlar,
 • Bireysel spor dallarında spor yapanlardan Türkiye Şampiyonaları’nda (en az 10 yarışmacının katıldığı) ilk üç dereceye girmiş olanlar, bu burstan yararlanmak için başvurabilir.

                 

Ara sınıflar (mevcut öğrenciler) için;

 • Okullarımızda kayıtlı öğrencilerden sadece Milli sporcu olanlar belirlenmiş bütçe çerçevesinde bu burstan yararlandırılır.
 • Bunun yanı sıra, okulumuzda eğitimine devam eden öğrencilerden Türkiye Kulüpler Şampiyonası’nda ilk 4 dereceye giren takımlarda oynamış olanlar da bu burstan yararlanmak için başvurabilir.

Burstan yararlanabilmek için Bursun Devam Şartı maddesinde sayılan istisnalar dışında öğrencilerin, ilgili spor dalında okulda takım olması halinde, okul takımında oynaması gerekir.

SANAT BURSU

                  Hazırlık Sınıfı için;

 • Devlet Konservatuvarı’nda yarı zamanlı öğrenci olarak okuyan veya konservatuvardan mezun olmuş olan veya,
 • Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen, en az 10 katılımcının yarıştığı (Unicef, Unesco gibi) uluslararası yarışmalarda ilk 3 dereceye girmiş olanlar, burstan yararlanmak için başvurabilir.

Ara sınıflar (mevcut öğrenciler) için;

 • Okullarımızda kayıtlı öğrencilerden, hazırlık sınıfı için aranan kriterleri liselerimizdeki öğrenimleri sırasında elde eden öğrencilerimiz, bu kriterleri elde ettikleri tarihten sonraki dönemler için burstan yararlanmak üzere başvurabilirler.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • Lisemize girmeye hak kazanan veya lisemizde öğrenciliği devam eden spor veya sanat bursu almaya aday öğrencilerin başvuruları SEV Burs Komitesi tarafından değerlendirilir.

BURSUN DEVAM ŞARTI

 • Spor Bursu: Her öğrenim yılında, öğrencinin Milli Takım oyunculuğu ve Okul Takımı oyunculuğu devam ettiği sürece burs otomatik olarak yenilenir. Öğrenciler 12. sınıfta Okul Takımı’ndan ya da 11 veya 12. sınıfta Milli Takım’dan ayrılmaları durumunda,  bursları bu sınıflar için de devam eder. Takım sporlarında, kulüp derecesi sayesinde burs alan öğrencilerin, kulüp oyunculuklarının devamı ve her sene düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katılımı gerekmektedir. Takım sporlarında Milli Takım Kampına çağrılıp, takıma seçilmeyen öğrencilerin bursu ertesi sene yenilenmez.

 

 • Sanat Bursu: Sanat dallarına uygun olarak, okul faaliyetlerine katkı sağladığı sürece, konservatuvar eğitimi alanların, bu eğitimleri devam ettiği sürece bursu otomatik olarak yenilenir. Öğrenci, lisemizde öğrenciliği devam ederken konservatuvardan mezun olursa ya da okula kayıt yaptırdığında mezun olmuşsa, bursu liseden mezun olana kadar otomatik olarak yenilenir.

 

BURSUN İPTAL DURUMU

 • Öğrencinin sınıf tekrarı yapması ya da not düşürücü disiplin suçu işlemesi durumunda bursu iptal edilir. Öğrenci bu bursa tekrar başvuramaz. Bunun dışında;
 • Spor Bursu: Öğrencinin Milli Takım oyunculuğu sıfatını kaybetmesi, öğrencinin isteği ile Bursun Devam Şartı maddesinde belirtilenler dışında okul takımından ayrılması veya takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından disiplinsizlik veya performans yetersizliği nedenlerinden biriyle takımın teknik direktörü ya da antrenörü tarafından yapılan yazılı uyarı akabinde takımdan çıkarılması halinde burs kesilir. Öğrenci bu gerekçelerle takımdan çıkarılmadan önce teknik direktör / antrenör konuyu okulun ve SEV’in burs komitesine iletir.
 • Sanat Bursu: Öğrenci okul etkinliklerinde katkı sağlamaz ya da icra ettiği sanat dalında çalışmalarına son verirse bursu kesilir.

 

BURSUN MİKTARI

 • Yıllık okul ücretinin %50’sidir.
 • Aynı öğrenci hem sanat hem de spor bursundan aynı anda yararlanamayacaktır.

 

BURSLARIN ETKİLEŞİMİ (BİRLİKTE VERİLME DURUMU)

 • Bu burs, başarı bursu statüsünde değerlendirildiğinden, bursiyerin, okulun mevcut mali destek bursundan yararlanma imkânı da bulunmaktadır. Mali destek bursundan yararlanan öğrencinin bursu spor veya sanat bursu üzerine eklenir. Ancak her hâlükârda bir öğrenci yıllık okul ücretinin %100’ünden fazla burs alamaz.

 

BURS BAŞVURUSU

Hazırlık Sınıfı için;

 • Spor veya Sanat Bursu’ndan yararlanmak isteyen öğrenciler, önkayıt/kayıt döneminde derece veya ödüllerini gösterir resmi belgeleri okul müdürlüklerine ibra edeceklerdir.

Ara sınıflar (mevcut öğrenciler) için;

 • Liselerimizde okuyan ve spor veya sanat bursuna başvurmaya uygun öğrencilerin belgelerini kayıt döneminde okul müdürlüklerine iletmeleri gerekmektedir.
 1. YAZI TİPİ BÜYÜT
 2. YAZI TİPİ KÜÇÜLT
 3. YAZDIR