Biz Kimiz?

Sağlık ve Eğitim Vakfı; Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Talas Amerikan Ortaokulu mezunları tarafından 1968 yılında kurulmuştur. Vakfımız, gelişen ve değişen dünyada; uluslararası eğitim standartlarını benimseyerek, akademik düzeyi ve sosyal bilinciyle fark yaratan bireyler yetiştiren köklü eğitim kurumlarını geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmakta ve hizmet verdiği alanlarda tüm kurumlarıyla, geçmişten gelen güçlü geleneği geleceğe taşımayı hedeflemektedir. Yayıncılık alanında ise, Redhouse Kidz markası ile çocuk edebiyatına yön verecek kitaplar üreterek kaliteli ve güvenilir referans yayınlara imza atmaktadır.

Vakfımız, faaliyetlerini sürekli olarak geliştirmeyi ve çağdaş dünyanın araçlarını kullanırken özünü ve değerlerini koruma vizyonuyla hareket etmeyi amaçlamaktadır. Çoğunluğu Amerikan Okulları mezunlarından oluşan Mütevelli Heyeti ve heyetin seçtiği Yönetim Kurulu tarafından yönetilen Sağlık ve Eğitim Vakfında, Mütevelliler ve Yönetim Kurulu Üyeleri gönüllü olarak hizmet vermektedir. Vakıf bünyesinde, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan ve içerisinde mezunların da bulunduğu profesyonel kadro da bulunmaktadır. Bu kadro, bağlı kurumların devamlılığı, gelişimi ve yönetiminden sorumlu olarak görev yapmaktadır.

SEV’e bağlı kurum ve kuruluşlar:

 • Üsküdar Amerikan Lisesi
 • İzmir Amerikan Koleji
 • Tarsus Amerikan Koleji
 • Özel SEV Lisesi
 • SEV Okulları
 • İzmir SEV İlköğretim Kurumları
 • Tarsus SEV İlköğretim Kurumları
 • SEV Yayıncılık Eğitim ve Tic. A.Ş (Redhouse)

Sağlık ve Eğitim Vakfı, 1879–2018 yılları arasında SEV Amerikan Hastanesi ile Gaziantep ve bölgesine sağlık hizmeti vermiştir. Hastanenin işletmesi; bölge halkına sağlık hizmeti sunmaya devam etmesi amacıyla, mülkleri Sağlık ve Eğitim Vakfında kalmak üzere 1 Mart 2018’de özel bir sağlık grubu olan  MMT Amerikan Hastanesine devredilmiştir. Gerçekleşen devirle hastane, artık SEV çatısı altında hizmet vermemektedir.

 

Dünden Bugüne SEV

1820

Amerikan Bord Heyeti Türkiye'ye geldi.

1861

İlk İngilizce-Türkçe Sözlük, Redhouse markası altında yayımlandı. Sağlık ve Eğitim Vakfı Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. (SEV Yayıncılık) olarak anılan kurumun tarihi, 1822 yılına kadar uzanmaktadır. Aradan geçen yıllar içinde yayınevi, Redhouse adıyla sözlük kategorisinin en bilinen ismi haline geldi.

1876

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi Gölcük-Bahçecik’te açıldı. 1873 yılında kız okulu olarak kurulan okul, 1884’te önce Adapazarı’na, 1923’te de bugünkü yeri olan Üsküdar Bağlarbaşı’na taşındı. 1990 yılında karma eğitime geçen lise, adını Üsküdar Amerikan Lisesi (Üsküdar American Academy - UAA) olarak değiştirdi.

1878

İzmir Amerikan Kız Koleji (American Collegiate Institute - ACI) açıldı. Okul uzun yıllar kız okulu olarak eğitim verdi. 1986 yılında karma eğitime geçen okul, İzmir Amerikan Koleji adını aldı. 2009-2010 eğitim yılı itibarıyla kız öğrenciler için, 2011-2012 eğitim yılından itibaren de erkek öğrenciler için yatılılık programı yeniden başlatıldı.

1879

Gaziantep Amerikan Hastanesi açıldı. Bölge halkına hizmet veren hastane, 1997 yılında SEV bünyesine katıldı.

1888

Tarsus Amerikan Koleji (TAC – Tarsus American College) 1888 yılında erkek okulu olarak kuruldu, 1979 yılında ise karma eğitime geçildi. Okulda 2002 yılında erkek yatılılık, 2008 yılında da kız yatılılık uygulamasına yeniden başlandı.

1889

Talas Amerikan Ortaokulu, Türkiye'de açılan ilk Amerikan okuludur.

1967

Talas Amerikan Ortaokulu kapandı ve mevcut öğrenciler Tarsus Amerikan Kolejine geçirildi.

1968

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Talas Amerikan Ortaokulu mezunları tarafından kuruldu. Amerikan Bord Heyeti (ABH), tüm kurumlarının mülkiyetini ve yönetimini SEV’e devretmeye başladı.

1997

İzmir, Üsküdar ve Tarsus’ta SEV İlköğretim Okulları açıldı.

2011

ABH, kurumlarının kuruculuğunu resmen SEV’e devretti. 43 yıllık devir süreci böylece tamamlandı.

2014

SEV Amerikan Koleji, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında SEV okullarının 4. lisesi olarak İstanbul Çekmeköy’de açıldı.

2018

SEV Amerikan Hastanesi, mülkleri Sağlık ve Eğitim Vakfında kalmak üzere 1 Mart 2018’de özel bir sağlık grubuna devredildi.

2023

Eylül 2023'te SEV Okulları Çekmeköy Kampüsü açıldı. Özel Üsküdar SEV Anaokulu ve Ortaokulu, yeni kampüsüne taşındı.

Genel Müdürümüzün Mesajı

Sağlık ve Eğitim Vakfı, geçmişi yüz elli yıla uzanan bir eğitim geleneğini uluslararası standartlarda günümüze taşıyor. Vakıf olarak köklü tarihleriyle güçlü eğitim markaları olan okullarımızı sürekli güçlendiriyor ve geleceğe hazırlıyoruz.

Her biri kendi coğrafyasında özgün bilgi birikimine sahip Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji, SEV Amerikan Koleji ve SEV İlköğretim okullarımızla her alanda yenilikçi fikir ve proje üretip hayata geçiren, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, çok yönlü ve kültürlü bireyler yetiştiriyoruz. En değerli yatırımın eğitim olduğu bilinciyle; öğrencilerimizin hayatlarına, topluma ve tüm insanlığa değer katmayı sürdürüyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini en temel görevlerimiz arasında görüyor, maddi imkanları kısıtlı gençlerimizi, Türkiye’nin en çok burs veren eğitim kurumları arasında yer almaya devam ederek destekliyoruz.

SEV olarak üç şehirde, 4 lise, 3 ortaokul, 3 ilkokul, 3 anaokul ile bin 300 öğretmen ve çalışanımız, 5 binin üzerinde öğrencimiz, 10 binin üzerinde velimiz ve 20 binin üzerinde mezunumuzla çok büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin gücünü, neler başardığını ve neler başarabileceğini biliyoruz. Okullarımızın ve yayınevimizin sürdürülebilirliğini koruyarak, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlayabilmesi için en iyi imkanları sunuyor ve sürekli geliştiriyoruz.

Eğitim alanında sahip olduğumuz köklü tecrübeyi kurumsal belleğimiz haline getiriyor, öğretmenlerimizle birlikte öğreniyor, yaptığımız özgün araştırmalar ve kendi bünyemizde geliştirdiğimiz çağdaş eğitim programlarıyla Türkiye’de ve dünyada değişimin ve yeniliklerin öncüsü oluyoruz.

Hızla değişen ve dönüşen günümüz dünyasında; okullarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi her yönüyle geleceğe hazırlamak için varız. Öğrenen organizasyonlar haline gelerek tüm okullarımızda SEV kültürünü güçlendiriyor, eğitimde bütünsellik ve sistem yaklaşımını benimsiyor ve hep birlikte, bir arada, çok daha büyük bir güç yarattığımıza inanıyoruz.

İşte bu güçle, Vakfımızın ve okullarımızın bugün de var olmasında büyük payı olan gönüllü Mütevelli Heyetimiz, Yönetim Kurulumuz ve tüm mezunlarımızla; idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımızla, başarılarıyla gurur duyduğumuz nice nesiller yetiştirerek topluma ve insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz.

Prof. Dr. Güray Erkol
Genel Müdür
Sağlık ve Eğitim Vakfı

E-Mail: genelmudurluk@sev.org.tr


Eğitim Yaklaşımımız

Vakfımız; kendisine bağlı eğitim kurumlarının toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bireyler yetiştirmesini sağlayan bütünsel eğitim felsefesine ve topluma hizmeti sorumluluk olarak gören bir sosyal sorumluluk yaklaşımına sahiptir. Eğitim alanında verdiğimiz tüm hizmetlerde, toplumsal fayda odağında insana ve topluma katkı sağlamayı öncelikleri arasında sayan Vakfımız; okullarında eğitimden kültüre, spordan sanata kadar her alanda proje üretebilen ve hayata geçiren, sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirir. Ayrıca farklı alanlarda sosyal fayda yaratacak etkinlik ve projeler de desteklenmektedir.

Stratejik Amaçlarımız ve Faaliyetlerimiz

 • Bütünsel eğitimle çok yönlü, yaşam boyu öğrenen ve toplumsal gelişime katkı sunan öğrenciler yetiştiriyoruz.
 • Eğitimin güncel ve etkin örneklerini geliştiriyor, uyarlıyor ve uyguluyoruz.
 • Zengin ve dönüştürücü bir eğitim sunuyoruz.
 • Nitelikli öğrencilere fırsat eşitliği sağlıyoruz.
 • Eğitimde yarattığımız etkiyi yaygınlaştırıyoruz.

Misyonumuz

Vakfımız, akademik düzeyi ve sosyal bilinci ile değer katan, çok yönlü, mutlu ve evrensel bireyler yetiştirme misyonuyla faaliyet göstermektedir.


Vizyonumuz

Bütünsel eğitim anlayışıyla ve okullarımızda yetiştirdiğimiz sağlıklı ve duyarlı bireyler aracılığıyla yaşam kalitesini artıran, Türkiye’nin en büyük ve güçlü eğitim vakfı olmak.


Dürüstlük
Dürüst ve güvenilir olmak bizim için önemlidir. Kararlarımızı verirken toplum çıkarlarını tüm kazançların üstünde tutuyoruz, çünkü biz var gücümüzle daha iyi bir toplum ve daha güçlü nesiller için çalışıyoruz.

Saygı ve Güven
150 yıllık bir kültürün temsilcileri olarak dünyaya ve insanlara saygı duyuyor, farklılıklara değer veriyor ve ilişkilerimizi güven üzerine kuruyoruz. Adil, nazik ve medeni bir şekilde iletişim kurmaya özen gösteriyoruz.

Sorumluluk
1861’den beri daha iyi bir toplum ve gelecek için sorumluluk alıyoruz. Kendisine emanet edilen mirasları koruyan, çevresi ve dünya için sorumluluklar alan nesiller yetiştiriyoruz.

Meraklı Olmak
Her zaman daha iyisi için çalışıyor, yeni fikirler ve çözüm yolları buluyoruz. Değerlendiren, düşünen, sorgulayan bireyler yetiştirirken, öğrencilerimizi meraklı olmaları için cesaretlendiriyoruz.

Kararlılık     
Kendimizi kararlı, yüksek hedefler belirleyen ve kolay pes etmeyen nesiller yetiştirmeye adadık. Bu amaca ulaşmak için eğitimde yüksek standartlar belirliyor, 150 yıldır azimle çalışıyoruz.


Enerji Politikamız

Sürdürülebilirlik ve çevresel etkiyi en az seviyeye indirmek için, enerji yönetimi ve verimlilik politikası çerçevesinde enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz.
Bu hedef doğrultusunda

 • Faaliyetlerimizde enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,
 • Enerji performansında sürekli iyileştirmeler sağlamayı,
 • Enerji yönetimi ve verimlilik hedef ve amaçlarına ulaşmak için gerekli cihaz ve personel altyapısını sağlamayı,
 • Personel yetkinliğini artırmayı,
 • Enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer şartları sağlamayı,
 • Satın alınacak ürün ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeyi,
 • Yeni yatırım ve renovasyon faaliyetlerinde enerji performansı ve verimlilikte iyileştirmeleri dikkate almayı,
 • Enerji konusunda çalışanlarımızı, öğrenci, öğretmen ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi taahhüt ediyoruz.


Etik Kodumuz

Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak, kurumsal etik değerlerimize uygun bir kültür oluşturmayı amaçlayarak, değerleri ve etik yaklaşımda farkındalığı, hassasiyeti ve bilinci sürekli kılmayı hedefliyoruz.

Etik kurallar, tüm çalışanlar, paydaşlar ve birlikte çalışılan üçüncü parti kurumlarla ilişkileri ve Vakfın toplumdaki konumunu belirleyen bir yol haritası sunmaktadır. Vakfın kuruluş amacı, varoluş ve hedeflerine uygun olarak belirlenen değerlerin iş süreçlerine rehberlik ettiği bir yol gösterici olarak, bağlı olduğu prensipleri yansıtmaktadır.

SEV Etik Kuralları, Vakıf kurumlarının ilişkilerini sadece yasal ve ticari anlamda değil, aynı zamanda etik anlamda da yönlendiren bir rehber olmayı amaçlamaktadır.

Vakfın paydaşlarına olan bağlılığını tanımlayan değerleri, topluma ve çevreye saygı, dürüstlük ve karşılıklı güven üzerine inşa edilmiştir. Sorumluluk, şeffaflık, yasalara uyum, Vakıf bünyesindeki kurumların kültürünün temelini oluştururken, insan haklarına ve çalışan haklarına saygılı bir yaklaşım benimsenmektedir. Ayrıca, bireylerin farklılıklarına ve kişisel özelliklerine duyarlı bir tutum benimsenmektedir.

2024 yılı I. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı gündemine ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Senet Sağlık ve Eğitim Vakfının kuruluş ilkeleri, yönetimsel, mali, denetimsel sorumlulukları ve diğer tüm hukuksal konulardaki resmi senedini incelemek için buraya tıklayınız.