İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız

• Misyonumuzu ve stratejik hedeflerimizi gerçekleştirme sürecimizde, yenilikçi, çağdaş ve sürekli gelişmeye açık bir insan kaynağına sahip olmayı amaçlıyoruz.
• Her bir birimde yüksek standartlara sahip iş gücüyle, organizasyon yapımızı farklı kılacak bir süreklilik sağlamayı hedefliyoruz.
• Kurumlarımızı geleceğe taşımak amacıyla, geleceğin liderlerini yetiştirmek ve planlı bir insan kaynakları yönetimi için ileriye dönük yedekleme sistemini uygulamak en önemli odak konularımızdandır.
• Kurum kültürümüzün temelini oluşturan bilimsel ve kültürel bilgiye dayalı, eşitlik, güven ve saygı çerçevesinde yaratıcı ve farklı fikirlerin rahatça ifade edildiği bir ortamın devamlılığını sağlamak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
• Planlamaların uygulanması aşamasında "Tek Kurum Tek Ses" bilinci ve kararlılığına sahip olmayı amaçlıyoruz.
• Kurumlarımızın stratejilerini hayata geçirmek için veriye dayalı, sürdürülebilir bir kurumsal hafızaya sahip çağdaş ve kurumsal insan kaynakları süreçlerini tasarlamak ve uygulamak öncelikli hedeflerimizdendir.
• En değerli sermayemizin insan olduğu bilinciyle, öğretmen ve çalışanlarımızın sürekli eğitimine ve gelişimine yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Sağlık ve Eğitim Vakfı işe alım süreçleri, CIS "Uluslararası Çocuk Koruma Çalışma Kolu"nun standartlarına uygun olarak yürütülmektedir. Bu çerçevede, tüm işe alımlar büyük bir dikkat ve titizlikle gerçekleştirilir. Kurumlarımıza katılan her çalışan, sadece "Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne değil, aynı zamanda SEV etik kurallarına ve değerlerine uyum sağlama konusunda da örnek olma sorumluluğunu taşımaktadır.
SEV Okulları, öncelikle öğrencilerine güvenli bir öğrenme ortamı sağlamayı amaçlar. Bu sözleşmeye imza atarak, çalışanlar bugüne kadar;
• Çocuk korumasını tehdit edebilecek herhangi bir suç işlemediklerini,
• Bu tür suçlamalara maruz kalmadıklarını,
• Bu tür suçlara karışmadıklarını ve kanıtların/bilgilerin gizlenmesine dahil olmadıklarını peşinen beyan ve kabul ederler.

CV’lerinizi kariyer@sev.org.tr'ye gönderebilirsiniz.

Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması Aydınlatma Metni
Aday Kişisel Verilerinin Korunması Aydınlatma Metni

Başvuru Formu