Toplu Sermaye Fonları (Endowment)

Toplu Sermaye Fonlarının hedefi, bağışçının ismine oluşturulan anapara fonunun getirisiyle oluşan katkının SEV tarafından tamamlanarak bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca gereken okul ücretinin karşılanmasını sağlamaktır. Bu süre, lisede 5 yıl, ilköğretimde 8 yıldır. Bunun için, isimlendirmeye konu olacak anapara fonu asgari 100 bin Amerikan doları olmalıdır. Bu bağış programı kapsamında bağışçı, bu meblağı azami üç yıl içerisinde ödeyebilir. Bağış, bu süre boyunca kullanılmadan değerlendirilerek saklanmakta ve elde edilen getiri, anaparaya eklenmektedir. Öğrenci mezun olduğunda, bağışın katkısı okulların burs yönetmeliklerinde belirtilen şartlara uygun olarak bu hakkı kazanan diğer başarılı ve ihtiyaç sahibi bursiyerler için kullanılmaktadır.

Detaylı bilgi almak için bagis@sev.org.tr adresine mail atabilir veya 0216 531 57 38 no'lu telefonu arayabilirsiniz.